לפעילות העיסקית-חברתית בישראל דרושים הגדרה, נטוורקינג ומודעות ציבורית

לפעילות העיסקית-חברתית בישראל דרושים הגדרה, נטוורקינג ומודעות ציבורית

 מאת: דני ענבר*

התחום העיסקי חברתי בישראל צריך פלטפורמה ייעודית בכדי למנף אותו. הפעילות הנדרשת מתמקדת בשלושה מוקדים מרכזיים.

Mapped2ACT היא אפליקציית מפה ללא מטרות רווח, בשיתוף ארגון 'אשוקה', שמטרותיה הינן (א) מיפוי קהילת היזמות העסקית-חברתית בישראל, (ב) ביסוס פלטפורמת נטוורקינג של המגזר הרביעי (היברידי) המתפתח, וקידום מעורבות אזרחית במטרות חברתיות החותרות לעצמאות כלכלית, תוך הנגשתן לציבור הרחב.

בפוסט זה אציג את החזון והמטרות של המיזם, אשר את הרקע להקמתו היטיבה לתאר עו"ד רחל בנזימן במאמרה 'לא על הפילנתרופיה לבדה'. המאמר פורסם בשלהי 2009 אך הבעיה המתוארת עודנה קיימת וטרם ניתן לה מענה הולם ומספק.

"העשייה החברתית-עסקית בישראל נמצאת בחיתוליה והשחקנים החדשים בתחום העשייה החברתית-עסקית אינם מאורגנים או מאוגדים. העוסקים בתחום חשים לעיתים כנטע זר הן בקרב הארגונים החברתיים והן בקרב אנשי העסקים. זאת בשל המבנה ההיברידי של פעילותם ובשל תחומי העניין שלהם. בתחום זה ניכר הצורך בפלטפורמה – מקום פיזי או וירטואלי להחלפת מידע לגבי דרכי פעולה, רעיונות, קשרים, אפשרויות מימון וכו' בין העוסקים בתחום. העובדה שלא קיימת התארגנות של הגורמים השונים הפעילים בשדה העשייה החברתית-עסקית בישראל מקשה על העלאת המודעות לתחום ולשינויים הנדרשים כדי לקדמו, הן ברמה השלטונית, בתחום החקיקה ומדניות הממשלה והן ברמת החברה האזרחית והשחקנים השונים הפעילים בה".[1] 

בכדי למנף את התחום העסקי-חברתי בישראל ולערוך בו את אותם השינויים הנדרשים כדי לקדמו, אנו מאמינים שיש לטפל בשלושה מוקדים עיקריים שאינם מיושמים כרגע באופן מספק: האחד, חידוד ההגדרה עצמית של התחום כולו, על השחקנים הפועלים בו. השני, שיפור וייעול הקישוריות הפנימית (נטוורקינג) של העוסקים בתחום. והשלישי, הכרה וחשיפה חיצונית כלפי הציבור, שברובו אינו מודע לתחום ולעשייה החשובה שמתחוללת בו.

על בסיס שלושת המוקדים הללו נגזרו שלושת מטרות המיזם, בהתאמה. ראשית, הבלטת המגזר העסקי-חברתי, על ייחודיותו ההיברידית, ועריכת סדר קטגורי המותאם לאופיו הייחודי. כיום אנו נמצאים במהלך של ניסוח 'תו תקן' חברתי לעסקים אשר ינוהל על ידי ועדה מייעצת, הכוללת נציגים מהמגזרים הציבורי והפרטי, כמו גם אנשי אקדמיה, שיהיו אחראיים לבחינת התאמתן של יוזמות חברתיות שתופענה על המפה, ושתהיינה מזוהות באופן שאינו משתמע לשני פנים עם התחום. שנית, ביסוס פלטפורמת נטוורקינג לשחקנים הפועלים בזירה, זאת על ידי 'ייבוא' כלי נטוורקינג דיגיטליים מזירת הסטרטאפ שישפרו את הקישוריות בין השחקנים השונים שפועלים במגזר העסקי-חברתי, קרי יזמים, משקיעים, מחפשי עבודה ומתנדבים. והמטרה השלישית, העלאת מודעות והגברת מעורבות בקרב הציבור הרחב על ידי הצמדת כלי קידום ותמיכה לכל מיזם שמופיע על המפה. כל מיזם שכזה עתיד לקבל כפתור 'ACT', כאשר לחיצה עליו תפתח חלון שיציג למשתמש כיצד ניתן לתמוך בו, לדוגמה: הצטרפות כחבר במקרה של מיזם קואופרטיבי, תמיכה כספית במיזם במידה והוא השיק קמפיין למימון המונים, צריכה מהמיזם, התנדבות, שיתוף שלו בקרב החברים ברשתות החברתיות וכיו"ב.

המיזם נמצא כרגע בשלביו המוקדמים. עד כה הוא מומן ע"י מיסדיו. מבחינה פונקציונלית בשלב זה אפליקציית המפה מאפשרת ליוזמות להוסיף את עצמן, תחת קטגוריה כללית, וזו מופיעה על המפה רק לאחר סינון מקצועי שנעשה בשיתוף עם ארגון 'אשוקה'. עד כה הצטרפו כ- 75  יוזמות חברתיות למפה, מתוך למעלה מ- 100 יוזמות שהגישו טופס הצטרפות. בימים אלו אנחנו מתכננים קמפיין למימון המונים במטרה לגייס מימון מהציבור לטובת המשך פיתוח.

אין זה סוד שמדינת ישראל ניצבת מול אתגרים חברתיים רבים. המזל שלנו, הישראלים, שיש בקרבנו חומר אנושי יוצא מן הכלל שיכול לספק פתרונות ברי קיימא לאותם האתגרים, זאת בהינתן תשתית תומכת שתיצור תנאים מתאימים. ראינו זאת בתחום ההיי-טק, בזכות בניית תשתית נכונה מדינת ישראל מזוהה היום בעולם כ-  Start-up Nation. אנו מאמינים שיש ביכולתה של מדינת ישראל לזכות להכרה דומה בתחום העסקי-חברתי ולרכוש לעצמה את הכינוי המיוחל – Impact Nation. החזון שלנו בתור יזמים הוא לראות את הרעיון הזה קורם עור וגידים עוד בתקופתנו, והפלטפורמה שהקמנו, ושאנו עומלים על פיתוחה, נועדה לספק אחד מני אותם התנאים ההכרחיים שבזכותם חזון ה- Impact Nation יתממש.

*דני ענבר, סטודנט לתואר שני בפילוסופיה ואחד המייסדים של Mapped2ACT.
ליצירת קשר danny@mapped2act.org
פוסטים בנושא עסקים חברתיים מתפרסמים בבלוג http://mapped2act.org/blog/


[1] מתוך פרק ג' בדו"ח שפורסם במאמרה של רחל בנזימן – 'לא על הפילנתרופיה לבדה'.
מאמר נרחב על הדוח ניתן לקרוא כאן:  http://zavit3.com/archives/267