כמה צריך להשתכר מנכ"ל עמותה?

כמה צריך להשתכר מנכ"ל עמותה?
שכר המנכ"לים בעמותות זוכה לתשומת לב ציבורית רבה. מידי פעם מתפרסמות בעתונות טבלאות השוואה שמציגות את שכרם של מספר מנכ"לים בעמותות ידועות. הכותרות של כתבות אלה ידועות מראש – עלות שכרו של מנכ"ל X היא 300,000 ש"ח לשנה – כך מתבזבזים להם כספי התרומות. מצד שני אף אחד לא יכול לצפות ממנכ"ל עמותה שמקדיש את כל זמנו לניהולה לעבוד ללא תמורה. 
אלי מלכי*לפיכך מתבקש לקבוע סולם שכר למנהלי עמותות שייתן אמת מידה לשכר סביר, וישים קץ לדיון חסר התועלת הזה. אולם מסתבר שלא צריך להמציא את הגלגל – סולם כזה כבר קיים באדיבותה של ממשלת ישראל. המדובר בסולם השכר שקבעה הממשלה (לאחר שהקימה ועדת מומחים לעניין) עבור תאגידים
סטטוטורים ושמוצג להלן:

השכר נקבע לפי סיווגו של התאגיד – כאשר בסיווג הנמוך ביותר (1) מקבל המנכ"ל שכר ברוטו של כ- 21,000 ש"ח ואילו בסיווג הגבוה ביותר המנכ"ל משתכר כ- 45,000 ש"ח.מיהם אותם תאגידים סטטוטוריים?

להלן מספר דוגמאות:
סיווג 1: המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה, הרשות הלאומית לתרבות יידיש, בית דוד בן גוריון.

סיווג 2: הרשות לשיקום האסיר, מרכז מורשת מנחם בגין

סיווג 6: רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות

(להלן טבלה מלאה של כל התאגידים הסטטוטוריים) 

נתונים אלה ממחישים מדוע הפרסומים לגבי שכר המנכ"לים בעמותות הם מעוותים. בדרגת השכר הנמוכה ביותר (סיווג 1) שכר המנכ"ל ברוטו הוא כ- 250,000 ש"ח בשנה. בתוספת עלויות המעביד עלות השכר השנתית מגיעה לכ- 300,000 ש"ח. כלומר עלות שכר שנחשבת כשערורייתית במגזר השלישי היא העלות הנמוכה ביותר בסולם השכר הממשלתי לתאגידים סטטוטוריים. האם יש סיבה שמנכ"ל עמותה שמספקת שירותים חברתיים חיוניים ירויח פחות ממנכ"ל הרשות הלאומית לתרבות יידיש?

בנוסף לכך מאפשרת הממשלה לעובדים הבכירים בתאגידים הסטטוטוריים לקבל תנאי פרישה נדיבים בצורת מענקי פרישה.

מנכ"לי עמותות וחברי ועדים מנהלים שרוצים לבחון את השכר בארגונם ביחס לסולם הממשלתי יכולים לעשות בקלות באמצעות נתונים שמפרסם אגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר.

א. ראשית בדקו את הסיווג של ארגונכם באמצעות  טבלת האקסל שלהלן.

ב. לאחר שמצאת את הסיווג של ארגונכם השוו שאת שכרכם לטבלת השכר המאושרת ע"י הממשלה (שימו לב שהשכר מתעדכן בכ- 4% בשנה).

ג. ובנוסף אתם מוזמנים לעיין בהסדרי הפרישה המאושרים ע"י הממשלה.
אלי מלכי, מרצה, יועץ פיננסי לעמותות ועורך לשעבר של אתר כספים, פרסם את הידיעה לראשונה באתר ב- 27/03/2011 ניתן ליצור קשר עם אלי  במייל: malki@netmedia.net.il