אל תישאו את שם העמותות לשווא – השימוש בעמותות להכשרת שרצים ציבוריים

אל תישאו את שם העמותות לשווא – השימוש בעמותות להכשרת שרצים ציבוריים
 פרופ' הלל שמיד

בשעה שדברים אלה נכתבים נחקרים עשרות אנשי ציבור נושאי משרות בכירות בממשל המרכזי והמקומי על עברות של קבלת שוחד ומתן שוחד,מתן טובות הנאה,מרמה והפרת אמונים ובהאשמות חמורות  שהדעת לא סובלת אותה במדינה מתוקנת. עם זאת, יצויין מיד כי החקירה בענינם רק החלה והם בחזקת זכאים כל עוד לא הוכחה אשמתם.אישית,אני מאחל להם שייצאו זכאים וינוקו מהאשמות המוטחות בהם. בכך  יקלו עלינו אזרחי המדינה שטרם אבדה תקוותנו, והשחיתות השלטונית היא רק עננה חולפת ולא היו דברים מעולם.

עם זאת, לצערנו המציאות של השנים האחרונות מגלה מקרים רבים של שחיתות הן בצמרת הממשלתית והן בקרב רשויות השלטון המקומי. נזכיר שזה לא מכבר נעצרו עשרות בכירים באחת הערים הגדולות במדינת ישראל,ביניהם ראש עיר, שנשלח למעצר בית ממושך וטרם שב למקום עבודתו. במרבית מקרי השחיתות עולה פעם אחר פעם שהחשודים,שחלקם כבר נחשבים לעבריינים לכל דבר ועניין, משתמשים בעמותות הציבוריות ככלי המאפשר להם לבצע את זממם, בין אם ע"י העברת כספים בדרכים עקלקלות ולא כשרות ובין אם ע"י העסקת מקורבים להם התחייבו בטרם נבחרו לתפקידם. העמותות הפכו לכבישים העוקפים הנסתרים מהעין והמאפשרים לנציגי הממשל לבצע את זממם רחוק מעיניהם הלא פקוחות של  הרגולטורים המחוייבים בפיקוח על מעשיהם, ועל הפעילויות של העמותות. השימוש הזול והבוטה בעמותות להכשרת השרץ של העברת כספי ציבור שלא בדין ושלא לאור השמש, פוגע באלפי עמותות הפועלות בישראל אשר עושות את עבודתן נאמנה.

עמותות אלו המספקות שירותים לקשישים,לילדים בסיכון, למוגבלים,למשפחות החיות בעוני, לילדים הסובלים מלקויות למידה, לנשים שחוו אלימות פיזית, נפשית ומינית, ולאוכלוסיות רבות אחרות הנמצאות בשולי החברה הישראלית. רבים נוטים להגדיר אותן כאוכלוסיות מוחלשות אך למעשה הן חלשות כדי להתמודד עם מצבי הסיכון בהם הם נמצאים. העמותות האלו ממלאות את הריק שנוצר בעטיו של כשלון  הממשלה לספק את השרותים והמענים לצרכים של אוכלוסיות אלו.הן נכנסות לזירת אספקת השרותים בגין כשלון השוק החופשי,נציגה של האידיאולוגיה הניאו-ליברלית,לספק מענים הולמים לאלה שאין להם רשת בטחון המבטיחה את שלומם של המוחלשים והחלשים.לצד עמותות אלו המספקות את השירותים החברתיים השונים, פועלות עמותות שענינן שמירה וקידום זכויות של אוכלוסיות אלו בדרך של חקיקה. מטרתן לעגן בחוק את זכויותיהם של עשרות אלפי אנשים שהממסד נוטה להתעלם מהם או  לא מעוניין להושיט להם סיוע ותמיכה.כל המירקם הזה של הארגונים,או לפחות רובו הגדול, פועל ומונע,בונה פידה, מאידיאולוגיה חברתית של עשיית צדק חברתי, תמיכה בחסרי היכולת, צמצום פערים ומתוך אמונה וערכים אישיים המבטאים את הרצון האלטרואיסטי של רבים מהם.העמותות האלו נסמכות ברובן על תקציבים ממשלתיים (כ48% מסה"כ הכנסותיהם), הכנסות עצמיות (כ-33%) ומגיוס כספים מהפילנתרופיה בישראל ובחו"ל.(כ-16% בממוצע).

בטעות חושבים רבים כי מרבית הכנסותיהם מקורם בכספי הפילנתרופיה ולא היא. כדי שמצב זה יקרה ותלותם בממשלה תקטן, שכן תלות זו גורמת לארגונים לציית להוראות פקידי הממשלה ואולי אף לגרום למעשי שחיתות,  מן הראוי שהעמותות יגדילו את הכנסותיהם באמצעות תרומות מהציבור הרחב ומבעלי הון המעונינים לקדם מיזמים  חברתיים.אם העמותות יהפכו לכלי בו משתמשים פוליטיקאים ואנשי ציבור לקדם את מעשיהם הלא כשרים, תפגענה העמותות העושות את עבודתם בנאמנות ובמסירות תוך מחויבות עמוקה ללקוחותיהם.הציבור, שחלקו כבר היום איבד את אמונו בחלק מהעמותות בגלל סיבות שונות שמן הראוי להתייחס אליהן בנפרד, לא יהיה מוכן לתרום למעשים הטובים שעושות העמותות.התלות שלהם בממסד תתחזק ועצמאותן תחלש.

המשפטן הנרי הנסמן מאוניברסיטת ייל בארה"ב טבע את המושג "כשל החוזה" לפיו קיימת  א-סימטריה במידע  ביחסים בין יצרן השרותים ו/או המוצרים לבין הצרכן. ליצרן המעוניין במכירת התוצרת שלו מידע רב יותר על טיבה ואיכותה מאשר לצרכן הפוטנציאלי. בתנאים אלה לארגונים ללא כוונת רווח יתרון על פני הארגונים לכוונת רווח.

בעוד הראשונים פועלים למען רווחת לקוחותיהם האחרונים פועלים להגדלת הרווחים לבעליהם. במצב זה ללקוחות של שרותים חברתיים מידה גדולה יותר של אמון בארגונים ללא כוונת ריווח.פוליטיקאים ואנשי ציבור וממשל בכירים העושים שימוש נלוז בעמותות כדי לקדם את ענינהם, נושאים את שמם לשווא ופוגעים באחד הכלים המרכזיים של חברה אזרחית מתוקנת.טוב יעשו האחראים על האסדרה, התקינה והאכיפה אם יפעילו את סמכותם וירחיקו את אלה החשודים במעשי השוחד מהזירה, ויפנו אותה לעשייה הברוכה של עשרות אלפי עמותות הפועלות במרחב הציבורי בישראל.