צור קשר

הבלוג של הזווית השלישית

עורכת: מיה שנהר maya@zavit3.co.il
כתובת מערכת למשלוח הודעות: staff@zavit3.co.il

טלפון: 02-6510322
כתובת: בית הכרם 22
כתובת דואר: ת.ד. 3533 ירושלים 91036